Home
Ontstaan
Uitgelicht Juni
18 Stille Getuigen
Seizoen 2017
Ere-Bier 2017
Schenkingen:
Foto's:
Curiositeiten
Gastenboek museum
Groepsbezoeken
Nieuwsbrief
Adres & Openingstijd
Links
Contact
Opruimen zolder

Uitgelicht Juni.

De Nederlandsche Arbeidsdienst 'Ick Dien'.

De Rijkscommissaris voor het bezette Nederland, Seyss Inquart, richt reeds in juni 1940 een 'Nederlandsche Opbouwdienst' op, in eerste instantie bedoelt om het Nederlandse leger te ontmantelen. Het moest verdere stijging van de werkelossheid binnen het leger voorkomen. Onder de leus 'Ick Dien' werd de schade die ontstaan was tijdens de mei-dagen hersteld. Aanvankelijk kon men op vrijwillige basis toetreden tot de Nederlandsche Arbeidsdienst 'RAD', echter de RAD was niet echt populair, 'je werkte immers voor...'. Op besluit van 1 januari 1942 werd iedere Nederlander, vanaf 18 jaar, gedwongen deel te nemen aan de 'ongewapende dienstplicht', dit goldt zowel voor vrouwen als mannen. Vrouwen meer in de agrarische sector terwijl de mannen in de infra-structuur te werk werden gesteld. Op 10 september 1944 de NAD opgeheven.